تاريخ: 30/9/1392

شماره بخشنامه: 189008/92/183491/702/73/431

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص کامیون کشنده قابل ورود با نشان تجاری RENAULT

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 189008/92/183491/702/73/431 مورخ 26/9/1392را به شرح زیر اعلام نموده است: به پیوست تصویر نامه شماره 34820/210/92 مورخ 18/9/92 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 202914/60 مورخ 17/9/92 دفتر ماشین سازی نیرو محرکه در خصوص کامیون کشنده قابل ورود با نشان تجاری RENAULT با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت ضوابط ثبت سفارش جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد. ضمنا ترخیص خودروی فوق الاشاره منوط به اعلام ارزش توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش بوده و اعلام به گمرکات غیر تخصصی صرفا جهت اطلاع می باشد. *یادآور می شود متن نامه شماره 34820/210/92 مورخ 18/9/92 سازمان توسعه تجارت به شرح زیر است: به پیوست روگرفت تصویر نامه شماره 202914/60 مورخ 17/9/1392 دفتر ماشین سازی و نیرو محرکه در خصوص خودروی کشنده قابل ورود با نشان تجاری RENAULT به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. * یادآور می شود متن نامه شماره 202914/60 مورخ 17/9/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آریا دیزل نماینده رسمی برند RENAULT کشور فرانسه در ایران، ارسال می گردد. با توجه به مصوبه شماره 87076/م مورخ 5/4/92 هیات وزیران ، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 10/4/82 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هـ مورخ 15/12/90 هیات وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری

نام شرکت تولید کننده

کشور سازنده

نوع خودرو

مدل خودرو

نوع مدل موتور

RENAULT

RENAULT TRUCKS-SAS

فرانسه

کامیون

PERMUM

440.19T4*2

DXI11440-ECD1

مجوز سازمان محیط زیست

شماره 31312 مورخ 5/9/92

مجوز سازمان ملی استاندارد

شماره 47037 مورخ 6/7/92 (ردیف 8) و شماره 89920 مورخ 9/12/92 (ردیف 13 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)

گواهی فعالیت نمایندگی

شماره 222000103831 مورخ 15/7/92